Wat doet een medium

Wie kennis maakt met Spiritualisme komt vaak het begrip “medium” tegen.

De meeste mensen weten maar vaag wat dat is. Wat is een medium? Wat doet een medium? Mediums hebben een verbindende rol tussen deze en de andere wereld.

Mensen die van nature ervaren dat er een andere onstoffelijke wereld is komen overal voor. En overal tonen ze ons dat contact met die wereld mogelijk is.

We weten dat we niet alleen stoffelijke wezens zijn, en dat ons leven niet ophoudt na de dood. Dat is de boodschap van het Spiritualisme.

Mediums laten ons dat telkens weer zien, maar al die bewijzen zijn zinloos voor wie niet open staat voor die bredere en diepere opvatting van het leven.

We zijn hier niet voor niets, ons leven heeft zin en dat vermoeden van een geheim achter ons dagelijks leven is wat ons op de been houdt. Ook in tijden waarin alles zinloos lijkt.

Mediums zijn mensen met een bepaalde vorm van helderziendheid. Sommige van hen ontdekken als kind al dat ze “anders” zijn. Soms komt dat besef pas wat later, soms door een gebeurtenis b.v. een bijna doodervaring. Medium zijn is een keuze, een soort roeping.

Ieder medium werkt anders b.v. psychometrie dat is het vasthouden van een voorwerp, portret of bloem die in het bezit is geweest van iemand.

Er zijn nog veel meer vormen van mediumschap, b.v. waarbij iemand onder invloed van een overledene schrijft, schildert of componeert, alles is mogelijk als het kanaal tussen hier en daar eenmaal is geopend.

Mediumschap is moeilijk uit te leggen, zelfs voor mensen die zelf medium zijn. Sommige mediums hebben een gids, hij of zij luistert in zo’n geval wat de gids te vertellen heeft, en probeert dat zo goed mogelijk over te brengen.

Sommige mediums zijn rustig en bedachtzaam, andere praten aan een stuk door. De ene methode zal u meer liggen dan de andere.

Sta een medium toe op zijn eigen manier te werken. Verwacht niet dat je belangrijkste vraag meteen besproken wordt. Zeg niet te snel nee het klopt niet maar denk er even rustig over na.

Zoek de hulp van een medium op een tijd dat je op je gemak bent en niet in de war, laat je geest tot rust komen.

Ieder medium werkt op zijn eigen manier het is niet eerlijk om mediums met elkaar te vergelijken. Probeer een reading niet te rekken. Ieder medium voelt aan wanneer de energie verdwenen is